ДОБРЕ ДОШЛИ
В ПРОСТРАНСТВОТО НА „СЕЛЕНА“
СТУДИО ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ

Сред хилядите страници в Интернет Вие попаднахте тук.
Дали е случайно или не… – въпрос на потребност!

Дейност

Психологичната и психотерапевтичната помощ е насочена към подпомагане на отделната личност в процеса на взаимодействието й със заобикалящата среда, анализ на ситуациите на избор и вземане на решение, преодоляване на затруднения – трудности в социалното функциониране, възпитание, обучение, общуване, избор на професия и планиране на бъдещето, удовлетворяващо функциониране в настоящето (тук и сега), избор на варианти на поведение (широк поведенчески репертоар), копинг-стратегии и т.н. независимо от голямото разнообразие на направление, в които работи психологът – психотерапевт и различните аспекти в изследването на човека и неговото поведение, три са основните дейности, които определят тази професия: психодиагностика, консултиране и терапия.

Kакво можем да направим за Вас:

„Селена“ студио за психотерапия е специализиран център за психологическото консултиране, подкрепа и психотерапия ориентирани към психично здрави личности, които преживяват определени трудности или си поставят цели, за реализирането на които е необходимо допълнително самопознание и обучение.
Нашата цел е детето, юношата и възрастният да получат подкрепа и професионална помощ при справяне с проблеми, преодоляване на кризи и откриване, и разгръщане на собствения си ресурс и способности.
„Всеки проблем има поне три решения…“
Тъкмо заради това, психологът – психотерапевт и клиентът работят заедно в екип.
В защитеното психологично пространство клиентът има възможност да изрази своите преживявания без да получава оценки и да открие какво го мотивира, за да направи промени в поведенческите си стратегии за справяне.
Услугите, които се предлагаме обхващат широк кръг в сферата на емоционалното, психологическото и социалното функциониране на хората и семействата. Това, което се случва с отделния човек и семейството са в основата на нашата работа.
Дисфункциите имат широк кръг на изява. Да започнем от симптомите на един – тревожност, депресия, самота, агресия, зависимости, проблемно поведение на детето / децата, юношата. Да продължим през влошени взаимоотношения с другия / другите – караници, натиск, принуда, изолация, подигравки и стигнем до цялостно усещане за безпомощност: „Не мога повече!“; „Какво става с мен!“; „Защо ми се случва всичко това?“…
В Студио „Селена“ се провеждат семинари за личностно израстване и групи за взаимопомощ, емоционална подкрепа и справяне със стреса, както на деца, родители и възрастни.
Групите помагат на хората да изследват, да опознаят и научат повече за себе си, както и да развиват и подобрят своите взаимоотношения с другите. Най-често груповата терапия е насочена към усещането и преживяването на изолация и самота; проблемни взаимоотношения в семейството, социалния кръг и между интимни партньори; депресия и тревога; стрес и травми; зависимост и други поведенчески проблеми.
Имате проблем с децата си, партньора си, със себе си или другите. Боли ви душата или просто искате да развивате себе си. Ние сме готови да Ви помогнем да откриете Вашия начин, по който да живеете с разбиране и в хармония със себе си.

КОИ СМЕ НИЕ?

Студио за психосоциална подкрепа „Селена“ е специализирано в обучения, диагностика, консултиране и психотерапия в областта на детско – юношеското психично, социално и емоционално развитие и психичното здраве на възрастни. В своята работа се ръководим от психодинамичните теории. Студиото предлага възможности за обучение и супервизия на специалисти. Обучителните програми са с практическа насоченост и са свързани с нашия психологичен и психотерапевтичен опит.
Uploaded image

д-р Стефанка Томчева

Психолог – психотерапевт
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна
Консултант с 20-годишен опит в системата на образованието, специалист по училищна психология, консултиране и детско-юношеска психотерапия. Треньор и консултант по вътрешно-фирмени тренинги.
Сертифициран психотерапевт – Позитивна Психотерапия – Wiesbaden Academy of Psychotherapy (WAPP); International Academy of Positive and Transcultural Psychotherapy (IAPP)
Майстор треньор по позитивната психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България и WAPP.
Сертифициран Mental Health Facilitator (CCE, Inc.)
GCDF кариерен консултант и треньор (CCE, Inc.)
Uploaded image

Боряна Асенова

Специалист по клинична психология
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна
Психотерапевт – позитивна психотерапия – Wiesbaden Academy of Psychotherapy (WAPP); International Academy of Positive and Transcultural Psychotherapy (IAPP).
Психодиагностика, съдебно-психологични експертизи.
Терапевтична практика с възрастни.

Блог

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС