OH-cards

OH – карти

OH – картите са отличен инструмент, който притежава всички предимства на проективните методи и значително разширява терапевтичният арсенал на психолога / психотерапевт.

[…]