OH – карти

OH – картите са отличен инструмент, който притежава всички предимства на проективните методи и значително разширява терапевтичният арсенал на психолога / психотерапевт.

Картите подпомагат достъпа до вътрешният свят на клиента / пациента, неговите актуални преживявания и потребности. Работата със зрителни образи значително снижава съпротивите на клиента / пациента и дава достъп до неговите несъзнавани конфликти.

Картите предоставят възможност да се онагледят както междуличностни взаимоотношения, така и отношението на човек към образите от външната и вътрешната реалност.

Връщането към психотравмиращи ситуации с помощта на метафората позволява да се избегне ретравматизацията и създава за защитено пространство за търсене и моделиране на решения.

Картите стартират вътрешните ресурси на клиента / пациента за самопомощ в търсене на своя уникален начин за изход от кризата и ми позволяват да моделира и изследва миналото и бъдещето чрез „тук и сега“ и да намира метафорични образи на решения.

OH-cards