04.08.2016

Консултиране

Какво е психологично консултиране?

Специализирана дейност извършвана от психолога в ситуации на постоянни трудности при постигате основните цели във вашия личен живот. Психологичното консултиране ще ви даде възможност да изследвате своите проблеми със специалист, който е обучен да оказва такава помощ, и да ви съпровожда в този труден път.

Психологичното консултиране е основно насочено към работа с конкретни жизнени проблеми, работи с тях чрез изследване и обсъждане, и заема относително кратък интервал от време от 12 – 15 срещи. Клиентът има възможност да говори свободно, в защитено пространство и гарантирана конфиденциалност за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо /обективно лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор в обичайната социална ситуация.

Нещо много важно: Психологът не решава проблема на клиента, а го подпомага да поеме активна роля в желанието си промяна. Целта на индивидуалното психологическо консултиране е стимулиране на клиента в процеса на решаване на собствените затруднения и проблеми.

Какво се случва по време на индивидуалното психологическо консултиране?

 1. Събира се информация за Вас и нещата, които Ви тревожат.
 2. Прави се хипотеза и оценка за проблема.
 3. Изясняват се причините за проблема.
 4. Прави се анализ на Вашата личност.
 5. Изработва се стратегия за преодоляване на проблема и за развиване на Вашата личност.

Кога е моментът за психологично консултиране?

Преживявате труден период:

 • потиснат сте;
 • нищо не ви радва;
 • имате страхове;
 • изолирал сте се от света и близките си;
 • имате усещане, че никой не Ви разбира;
 • сънувате кошмари, които Ви тревожат твърде много.
 • Имате семейни проблеми, които не успявате да разрешите.
 • Срещате трудности с децата си и не знаете как да подходите.
 • Трябва да вземете важно решение, но се затруднявате.
 • Стремите се към себепознание и личностно развитие.
 • Постоянно сте напрегнат и тревожен.
 • Искате да промените черта от характера си или поведението.

Вашето дете или тийнейджър показва – разстройство на привързаността, проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище; страхове; стрес; ниска самооценка и липса на самоуважение; емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.

Искате да знаете доколко детето ви е готово и какво и как се случва в училище –усъвършенстване на когнитивните процеси – възприятие (зрително, слухово, тактилно), внимание, памет, мислене, въображение в съчетание с усъвършенстване на параметрите на езиковата система; подобряване на сръчността и ловкостта на водещата ръка и развитие на фината моторика с цел постигане на лекота при писане; ограмотяване.

Задавате си въпроси относно отглеждането и възпитанието на вашето дете.

Искате да преодолеете и да се справите по удовлетворяващ начин с проблемите в детското развитие.

Стремите се към личностен ръст:

 • Справяне с гнева и агресията
 • Самоусъвършенстване
 • Техники за релаксация и справяне със стреса
 • Изграждане и поддържане на мотивация
 • Адаптация
 • Реализация на потенциала
 • Самоконтрол
 • Социални и комуникативни умения