04.08.2016

Диагностика

Психодиагностиката е процес на оценяване на развитието и състоянието на личността. В широкия смисъл на думата диагностиката като процес се прилага във всички научни клонове при които след процедура на обследване се изготвя заключение.

В основата й са залегнали процедури на изследване и анализ на психичните състояния, свойства, и качества на личността. Резултатите са основание за изготвяне на психологично заключение в две направления:

 1. Изготвяне на психологичен статус на личността
 2. Изготвяне на психологически профил на личността – когато има необходимост (съдебно-психологични експертизи или по желание на самия човек.

Изследват се психични процеси, психични състояния и психични качества.

 • Психични процеси – познавателни, волеви, емоционални процеси.
 • Психични качества – темперамент, характер.
 • Психични състояния

„Селена“ студио за психотерапия предлага също:

Професионална психодиагностика – свързана с изследване и оценка на индивидуалността на човека, неговите, интереси, цели, мотивация, умения, способности, качества, компетентности и ценности ориентирани към професионален избор, професионално ориентиране, професионална реализация, подбор и атестиране на работния персонал, както и решаването на практически задачи относно степента на извършване на професионална дейност, обобщено казано – пригодност за заетост.

Психодиагностика на деца и юноши

 • депресивност
 • страхови, панически и фобийни състояния
 • стрес
 • агресивност и автоагресивност
 • напрежение, личностна и ситуативна тревожност
 • емоционална чувствителност и лабилност
 • невротизъм
 • психотизъм
 • самооценка
 • общителност
 • интелект
 • изследване на когнитивни процеси
 • изследване на емоционално-волева сфера
 • комуникативност и др.