04.08.2016

Групова работа

Групите помагат на хората да изследват, да опознаят и научат повече за себе си, както и да развиват и подобряват своите взаимоотношения с другите. Най-често груповата терапия е насочена към усещането и преживяването на изолация и самота; проблемни взаимоотношения в семейството, социалния кръг и между интимни партньори; депресия и тревога; стрес и травми; зависимост и други поведенчески проблеми. Груповата терапия помага и улеснява значими промени в поведението отначало в сигурната и безопасна среда на групата, след това човек е по-уверен да пренесе промените и извън групата – реални жизнени условия.

В групата може:

  • да развивате и разширявате своя потенциал;
  • да общувате по различен начин;
  • да погледнете и осветите личното си вътрешно пространство;
  • да проверите своята реалност през „социалното огледало“ – другите;
  • да повярвате в себе си и придобиете увереност в своите възможности.

Групи с родители:

  • Често детето реагира по начини, които ние, родителите, имаме трудности да разберем и разгадаем. Зад промяната на детското поведение, неговия протест нерядко се крият страх и тревожност, които то не знае как да изрази. Това, което родителят вижда е, че детето е станало „по-инатливо“ и „капризно“ или е „раздразнително“ и „избухливо“, „разсеяно“, „не иска да споделя“, „плаче често напоследък“ или „проявява егоизъм“. Тревожно е, че в поведението му се откриват наскоро появили се страхове, лъжи или агресивност, или пък прекалена затвореност.
  • В групата родителите се срещат с други родители с подобни проблеми. Групата се превръща в място за експериментиране, практикуване и получаване на обратна връзка за новите модели на поведение. Родителите обменят ценен опит помежду си и придобиват увереност.

Развиващи и корекционни групи:

  • Развиваща програма „Общуване“
  • Корекционна програма „Агресивно поведение“ и др.