04.08.2016

Психотерапия

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционално и психологическо страдание. За разлика от консултирането е по-продължителен процес, при който човек с помощта на психотерапевт извървява пътя обратно към себе си и преработва травматични преживявания. Целта е общо усещане за благополучие и способност да овладяваме живота си по-ефективно като по този начин се повлиява положително нашето душевно и физическо здраве.

Психотерапията е научно-обоснована и има своето място в клиничната практика, наред с други дисциплини като напр. психиатрията и клиничната психология. Същевременно, тя се различава съществено от тях; психотерапевтите не предписват лекарства, дори когато имат завършено медицинско образование. Залага се и се работи с други средства на въздействие като разбиране, приемане, свързване, общуване, диференциране в контакта, осъзнаване, взаимодействие и от там промяна. Централно значение за психотерапията има отношението и изграденото доверие между пациент и терапевт затова личността и подготовката на психотерапевта са от особена важност.

Внимание!!! Право да практикуват психотерапия имат само професионалисти (психолози, лекари и според сега действащата наредба, други специалисти от помагащи професии със завършена специализация по психотерапия.

„Селена“ студио за психотерапия предлага:

Индивидуална психотерапия

 • Депресия
 • Тревожност
 • Стрес, посттравматичен стрес
 • Страхови състояния
 • Неврози
 • Панически атаки
 • Обсесивно-компулсивно разстройство
 • Биполярно – афективно разстройство
 • Хранителни разстройства
 • Психосоматика
 • Сексуални проблеми
 • Агресия и автоагресия
 • Справяне с промяна и загуба

Индивидуална терапия за деца и юноши

 • Кризи на възрастта
 • Занижена самооценка
 • Проблеми в общуването
 • Конфликтни взаимоотношения
 • Страхове
 • Срамежливост, неувереност, комплекси
 • Липса на мотивация
 • Справяне с агресия и автоагресия
 • Тикове
 • Нощно напикаване
 • Проблеми със съня
 • Психосоматични нарушения
 • Трудности в адаптацията
 • Затруднена комуникация с родители, учители, връстници
 • Справяне с кризисни ситуации – загуба на близък, развод, нов партньор на родителя, нов член на семейството
 • Справяне със стресови ситуации
 • Смяна на местоживеене или училище
 • Отношения в училище – съученици/учители

Фамилна психотерапия

Отношения в двойката:

 • ревност
 • изневяра
 • усещане за самота
 • усещане, че не ви разбират
 • чувствате се нежелани
 • конфликти в семейната среда
 • трудности в общуването
 • липса на доверие
 • сексуални проблеми
 • агресия – психическо и физическо насилие
 • отглеждане на деца
 • проблеми свързани с осиновяване

Нарушаване на баланса работа в семейство:

 • работа с двойки с репродуктивни проблеми
 • отношения родители – деца
 • специфика на емоционалните състояния и преживяванията през периода на бременността
 • разстройства на настроението през периода на бременността
 • ролята – родител
 • грижи във възрастов план, психични кризи