04.08.2016

Обучения и тренинги

„Селена“ студио предлага практически интерактивни обучения свързани с педагогическата, психологическата, социалната и организационна работа. Симулационни игри, които имат уникален и холистичен подход който гарантира придобиването на практически приложими умения за ефективно обединяване около една обща цел, разкриване на лидерски потенциал сред участниците от една организация, умения за мотивиране, стратегическо планиране, иновативно и креативно мислене. Симулационната игра провокира търсенето на начини да се работи по-ефективно, за да постигнат по-добри общи резултати, чрез множеството метафори, в чиято основа лежи стремежът към промяна.

Ние сме специализирани във вътрешно-фирмените тренинги в областите:

  • Екипна ефективност
  • Мениджърски умения
  • Умения за преговаряне
  • Обслужване на клиенти
  • Управление на времето
  • Презентационни умения